Brigáda na RZ Podhrad

V sobotu 27. a neděli 28. března proběhla brigáda na RZ Podhrad. Pomocí zemní techniky, recyklátu a kamenné drti se upravovala příjezdová cesta a plocha před budovou RZ. Dále lomovým kamenem se zpevňovala břehová linie komor. Bylo již nutností provést investici do těchto oprav. Poděkování patří všem co se na celé akci podíleli.

  
 

další galerie v této rubrice

 

Osazení candátem obecným

23.10.2021

Dne 21. října došlo k posílení osazovacích plánů candátem obecným z dotací. 471 030 Chomoutov 1A, 471 116 Poděbrady 1A, 471 215 Olomoucké štěrkovny 1B, 471 218 Těšetice a 471 226 Blatecký mlýn. Celkem bylo osazeno 210 kg v průměrné hmotnosti 0,35 kg.V ceně 71.400,-Kč. Tato částka je čerpána z dotačního titulu Státního zemědělského intervenčního fondu - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů.

prohlédnout fotogalerii »  

Osazení ročkem bolenem dravým

20.10.2021

Dne 17. října byl úsek revíru 471 049 Morava 18 osazen ročkem bolenem dravý. Velikost rybky 5 - 7cm v počtu 5.000 kusů.

prohlédnout fotogalerii »  

Osazení revírů MO násadou plotice obecné.

18.10.2021

Naše MO z dotací nakoupila násadu plotice obecné z Šumvaldu. Finančně se podílel i Územní svaz Ostrava. Vysazením byly posíleny hlavně Olomoucké štěrkovny 1A a 1B. Celkem vysazeno 245 kg. V celkové ceně 12.740,-Kč. Z této finanční částky se MO podílela finančně na osazení 7. 740,-Kč. Investice je čerpána z dotačního titulu Státního zemědělského intervenčního fondu - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů.

prohlédnout fotogalerii »  

Osazení kaprem Poděbrady 1A, Blatecký mlýn 1A a Morava 18.

17.10.2021

V sobotu 16. října a neděli 17. října pokračuje dále zarybnění kaprem a to na rybářském revíru 471 116 Poděbrady 1A. Dodavatel rybí obsádky zajišťoval územní svaz Ostrava a to z RZ místní organizace Mohelnice. Poděbrady dostaly 4.000 kg/3077 ks, průměr 1,3 kg/1 ks. Další dodávka kapra bude 23.října. 471 226 Blatecký mlýn 1A: 2.400 kg/ 1.500 ks. 471 049 Morava 18: 2.908 kg/1818 ks. Průměr 1,6 kg/ 1 ks. Tyto revíry jsou zarybněny kaprem dle osazovacího plánu od dodavatele Rybářství Tovačov. Ještě zarybnění neustále pokračuje, na řadě je lín, bílá ryba, candát, amur a další. Informace zde a i na FB profilu zveřejníme.

prohlédnout fotogalerii »  

Výlov Šumvald, osazení kaprem revír Chomoutov 1A.

17.10.2021

V pátek 15. října jsme nakupovali pro rybářský revír 471 030 Chomoutov 1A v Šumvaldě - Rybářství Horák kapra, amurského lysce v celkové hmotnosti 8.500 kg. Průměrná hmotnost 2,5kg /1 ks. Celkem 3.400 kusů. Jedná se o vyšlechtěného kapra, který je odolný nemoci KHV (Koi herpes virus) kapří tuberkulóza. Dochází tímto i k obměně "krve." Osazení Chomoutova pokračuje, ale candátem a hlavně ploticemi. Nákup těchto ryb je hrazen z dotačního programu. Další informace poskytneme zde co nejdříve.

prohlédnout fotogalerii »