Rozvoz štičí násady do revírů a podrevírů 6. dubna 2023

Na Zelený čtvrtek 6. dubna došlo k osazení všech revírů, včetně podrevírů štikou. Osazeno: 471 021 Bystřice Hanácká - 5 kg/25 ks, 471 056 Olomoucké štěrkovny 1A - 30 kg/ 150 ks, 471 102 Oskava - 10 kg/ 50 ks, 471 116 Poděbrady 1A - 75 kg/ 375 ks, 471 215 Olomoucké štěrkovny 1B - 10 kg/ 50 ks, 471 218 Těšetice - 10 kg/ 50 ks, 471 229 - Blatecký mlýn 1A - 60 kg/ 300 ks. Celkem bylo rozvezeno 200 kg v počtu 1.000 kusů štiky a to v ceně 253,-Kč za 1 kg. Zarybněno v hodnotě 50.600,-Kč. Revír 471 049 Morava 18 se nezarybňoval a vyčká do podzimních výlovů.

   
 

další galerie v této rubrice

 

Jarní osazení kaprem r.2024

21.03.2024

Dne 15. a 19. března byly osazeny rybářské revíry, podrevíry 471 056, 471 215 Olomoucké štěrkovny 1A a 1B včetně 471 218 Těšetice kapří násadou. Celkem bylo zarybněno 6.935 kg kapra a to v ceně 506.255,-Kč. Cena za 1 kg byla 73,-Kč včetně DPH a dovozu. Dodavatel Rybářství Tovačov Jiří Zahradníček. Vše finančně hrazeno z rozpočtu povolenek Územního svazu Ostrava. Průměrná hmotnost se pohybovala u pátečního závozu 1,8 kg a úterního 1,4 kg. Zarybňovací plán u výše uvedených revírů pro r. 2024 je splněn. Bližšší a podrobnější informace o jarním zarybnění jsou zveřejněny v sekci Novinky.

prohlédnout fotogalerii »  

Výlov RZ Podhrad, osazení candátem 9.3.2024

11.03.2024

V sobotu 9. března na RZ Podhrad se lovila travnatá komora, kde bylo odloveno 124 kusů candáta obecného Ca2 v celkové hmotnosti 21 kg. Průměrná hmotnost 1 ks byla 0,17 kg. Candátí obsádkou byl zarybněn rybářský revír 471 226 Blatecký mlýn 1A.

prohlédnout fotogalerii »  

Štika osazena na Chomoutov 10.11.2023

14.11.2023

V pátek 11. listopadu byl osazen rybářský revír 471 030 Chomoutov štikou. Celkem 100 kg/222 ks. Průměrná hmotnost 1 ks /0,45 kg. Cena 25.300,-Kč, 253,-Kč/1 kg.

prohlédnout fotogalerii »  

Výlov RZ Podhrad, rozvoz ryb 4.11.2023

06.11.2023

V sobotu 4. listopadu na našem RZ Podhrad v Horce nad Moravou proběhl výlov velkého rybníku. Rybářské revíry byly zarybněny amurem, kaprem K2 a násadou bílé ryby. Amur 925 kg/ 2.314 ks, průměrná hmotnost 0,40 kg/ 1 ks, v ceně 74.000,-Kč, 1 kg=80,-Kč. Osazeno 471 226 Blatecký mlýn - 350 kg/ 875 ks, 471 056 a 471 215 Ol. štěrkovny 1A a 1B - 425 kg/ 1.063 ks, Těšetice - 25 kg/ 63 ks, 471 049 Morava 18 - 125 kg/ 313 ks. Kapr K2, 471 226 Blatecký mlýn 250 kg/ 500 ks, průměrná hmotnost 0,5kg/ 1ks. V ceně 18.750,-Kč, 1 kg=75,-Kč. Bílá ryba násada 55 kg/ 6.875 ks, průměrná hmotnost 0,008 kg/ 1 ks, v ceně 2.200,-Kč. 1 kg=40,-Kč. Osazeno 471 226 Blatecký mlýn - 32 kg/ 4.000 ks, 471 102 Oskava 1 - 5 kg/ 625, 471 019 Blata 2 - 5 kg/ 625,471 134 Šumice 1 - 5 kg/ 625 ks, 471 021 Bystřice Hanácká 1 - 8 kg/ 1.000 ks. Výlovek v Kč celkem: 94.950,-Kč.

prohlédnout fotogalerii »  

Jelec tloušť pro Moravu 18

30.10.2023

Dnes 30. října rybářský revír 471 049 Morava 18 osazen jelcem tlouštěm v hmotnosti 28 kg, celkem 9.000 ks. 321 kusů = 1 kg. Cena 18.000,-Kč.

prohlédnout fotogalerii »