Informace o činnosti rybářských kroužků.

Činnost rybářských kroužků:

- kroužky začínají svoji činnost na DDM Jánského 1, Olomouc a ve Štěpánově po letních prázdninách. V zimních měsících se děti učí teorii, tak aby úspěšně zvládly test k získání prvního rybářského lístku. Bližší informace na http://www.ddmolomouc.cz/

- s příchodem jara a tím i rybářské sezóny jsou schůzky s dětmi prováděny na revíru 471 215 olomoucké štěrkovny 1 B - podrevír č. 11 (tento revír je vyčleněn pro děti do 15 let). Bližší informace o dnech a časech schůzek získáte telefonicky nebo také na výše uvedené mailové adrese.

 

zapsal: Jan Kimel (Kuliš)