Kritéria pro zakoupení povolenky r.2024

Kritéria pro zakoupení povolenky a zaplacení členské známky r.2024

  • v termínu odevzdat správně vyplněný sumář úlovků za rok 2023
  • splnění nebo zaplacení pracovní povinnosti za rok 2023
  • platný rybářský lístek z pověřeného úřadu
  • doklad o zaplacené částce (v případě platby poštovní složenku originál ústřižku složenky)
  • ztracení,nepředložení ústřižku poštovní složenky o zaplacení se účtuje polatek 50,-Kč za vyhledání.
  • řádně vyplněnou žádost o vydání povolenky
  • Členové musí splnit brigádnickou povinnost do 30. 9. 2023, jinak zaplatí penále 200,-Kč. Dle usnesení členské schůze MO delegátů MS ze dne 17. 3. 2007.
  • Při platbě elektronickým bankovním systémem vždy uvést jako variabilní symbol datum narození nebo rodné číslo bez lomítka! Do zprávy pro příjemce napsat konkrétní jméno a příjmení člena(ky),kterého se platba týká.Je nutno počítat s časovou prodlevou převodu peněz. Obzvlášť, když v bance provádíte platbu přes terminál kartou. Finanční transakce převodu platební kartou trvá i týden!  Při výdeji povolenky musí být platba člena připsána na kontě MO! Platba poštovní složenkou typu"C" nebude akceptována. S vyjímkou drobných doplatků nebudou akceptovány ŽÁDNÉ PLATBY V HOTOVOSTI! Své členské povinnosti si prosím uhraďte poštovní složenkou nebo bankovním převodem.