Osazení cejnem Ch 1A dne 31.3.2021

Dne 31. března došlo k zarybnění rybářského revíru 471 030 cejnem velkým a to v počtu 1.200 kusů o celkové hmotnosti 300 kg. Průměrná hmotnost 0,25 kg. V ceně 24.000,-Kč. Tato částka je čerpána z dotačního titulu Státního zemědělského intervenčního fondu - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů.

  
 

další galerie v této rubrice

 

Osazení candátem obecným

23.10.2021

Dne 21. října došlo k posílení osazovacích plánů candátem obecným z dotací. 471 030 Chomoutov 1A, 471 116 Poděbrady 1A, 471 215 Olomoucké štěrkovny 1B, 471 218 Těšetice a 471 226 Blatecký mlýn. Celkem bylo osazeno 210 kg v průměrné hmotnosti 0,35 kg.V ceně 71.400,-Kč. Tato částka je čerpána z dotačního titulu Státního zemědělského intervenčního fondu - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů.

prohlédnout fotogalerii »  

Osazení ročkem bolenem dravým

20.10.2021

Dne 17. října byl úsek revíru 471 049 Morava 18 osazen ročkem bolenem dravý. Velikost rybky 5 - 7cm v počtu 5.000 kusů.

prohlédnout fotogalerii »  

Osazení revírů MO násadou plotice obecné.

18.10.2021

Naše MO z dotací nakoupila násadu plotice obecné z Šumvaldu. Finančně se podílel i Územní svaz Ostrava. Vysazením byly posíleny hlavně Olomoucké štěrkovny 1A a 1B. Celkem vysazeno 245 kg. V celkové ceně 12.740,-Kč. Z této finanční částky se MO podílela finančně na osazení 7. 740,-Kč. Investice je čerpána z dotačního titulu Státního zemědělského intervenčního fondu - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů.

prohlédnout fotogalerii »  

Osazení kaprem Poděbrady 1A, Blatecký mlýn 1A a Morava 18.

17.10.2021

V sobotu 16. října a neděli 17. října pokračuje dále zarybnění kaprem a to na rybářském revíru 471 116 Poděbrady 1A. Dodavatel rybí obsádky zajišťoval územní svaz Ostrava a to z RZ místní organizace Mohelnice. Poděbrady dostaly 4.000 kg/3077 ks, průměr 1,3 kg/1 ks. Další dodávka kapra bude 23.října. 471 226 Blatecký mlýn 1A: 2.400 kg/ 1.500 ks. 471 049 Morava 18: 2.908 kg/1818 ks. Průměr 1,6 kg/ 1 ks. Tyto revíry jsou zarybněny kaprem dle osazovacího plánu od dodavatele Rybářství Tovačov. Ještě zarybnění neustále pokračuje, na řadě je lín, bílá ryba, candát, amur a další. Informace zde a i na FB profilu zveřejníme.

prohlédnout fotogalerii »  

Výlov Šumvald, osazení kaprem revír Chomoutov 1A.

17.10.2021

V pátek 15. října jsme nakupovali pro rybářský revír 471 030 Chomoutov 1A v Šumvaldě - Rybářství Horák kapra, amurského lysce v celkové hmotnosti 8.500 kg. Průměrná hmotnost 2,5kg /1 ks. Celkem 3.400 kusů. Jedná se o vyšlechtěného kapra, který je odolný nemoci KHV (Koi herpes virus) kapří tuberkulóza. Dochází tímto i k obměně "krve." Osazení Chomoutova pokračuje, ale candátem a hlavně ploticemi. Nákup těchto ryb je hrazen z dotačního programu. Další informace poskytneme zde co nejdříve.

prohlédnout fotogalerii »