Závěrečné osazení revírů z dotací MZe ČR.

Minulý týden proběhlo poslední vysazení rybí obsádky do revírů a podrevírů z dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR. Název poskytovatele dotace: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, Název dotačního programu: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj, Podporovaná aktivita: 3.1.1.d. Zarybňování rybářských revírů, Název projektu: Zarybňování rybářských revírů v povodí řeky Moravy. Konečná fáze rozvozu amura bílého probíhala až do pozdních večerních hodin. Další den jsme v Tovačově nakupovali štiku obecnou. Rozvoz je na fotografiích. Sumarizace celkového zarybnění (z dotací i z rozpočtu ÚS) zde bude zveřejněna co nejdříve.

  
 

další galerie v této rubrice

 

Další posílení zarybnění dotacemi

13.11.2017

Dne 9. a 10. listopadu po celý den došlo k dalšímu posílení zarybnění z dotací MZe ČR. Rybářské revíry 471 049 Morava 18, Mlýnská Morava, 471 218 Těšetice a podrevíry Olomouckých štěrkopískoven 471 056 a 471 215 byly osazeny ploticemi, okouny, cejny a další bílou rybou společně se štikami. Amur bílý byl hlavně rozvezen na podrevíry. Největší dávku bílé ryby a malých štik ovšem dostala řeka Morava od Hynkova až k Olomouci.

prohlédnout fotogalerii »  

Vysazení Candáta obecného

02.11.2017

Dnes 2. listopadu pokračovalo osazení revírů candátem. Opět díky dotaci Ministerstva zemědělství ČR, které finančně podporuje mimořádné podzimní osazení revírů a podrevírů naší MO. Bylo rozvezeno 135 kg této dravé ryby, která je hodně oblíbena snad u všech rybářů. Mimořádné posílení zarybnění rybářských revírů na kterých hospodaříme nadále pokračuje.

prohlédnout fotogalerii »  

Osazení revírů a podrevírů z dotací.

29.10.2017

Nadále pokračuje zarybňování rybářských revírů a podrevírů. Největší posílení zarybnění je na revíru 471 049 Morava 18. Jelikož došlo na této lokalitě v úseku Olomouc – Tovačov k úhynu rybí obsádky využívá naše MO dotací. Zaměřujeme se hlavně na bílou rybu (plotice a perlín), dále byla vysazena štika, candát. Budeme pokračovat v dalším mimořádném osazení i jinými druhy ryb. To vše se děje díky dotační finanční pomoci Ministerstva zemědělství ČR. NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj PODPOROVANÁ AKTIVITA: 3.1.1.d. Zarybňování rybářských revírů NÁZEV PROJEKTU: Zarybňování rybářských revírů v povodí řeky Moravy

prohlédnout fotogalerii »