Další posílení zarybnění dotacemi

Dne 9. a 10. listopadu po celý den došlo k dalšímu posílení zarybnění z dotací MZe ČR. Rybářské revíry 471 049 Morava 18, Mlýnská Morava, 471 218 Těšetice a podrevíry Olomouckých štěrkopískoven 471 056 a 471 215 byly osazeny ploticemi, okouny, cejny a další bílou rybou společně se štikami. Amur bílý byl hlavně rozvezen na podrevíry. Největší dávku bílé ryby a malých štik ovšem dostala řeka Morava od Hynkova až k Olomouci.

  
 

další galerie v této rubrice

 

Výlov RZ Liboš 28.10.2018

30.10.2018

V neděli 28. října se uskutečnil výlov rybníka na rybochovném zařízení v Liboši. Za velice nepříznivého počasí se podařilo odlovit 103 kg dvouletého candáta obecného a 200 kg ročka amura bílého. Všechen candát byl prodán do distribuce ÚS. Amur 142,5 kg byl taktéž prodán a zbývajících 57,5 kg je na RZ v komoře. Musím poděkovat všem co se podíleli na výlovu ale také rybníkáři Karlu Langerovi který i ve svém věku nedává přednost odpočinku, ale usilovně se věnuje práci pro MO. Některé fotografie poskytl k zveřejnění p. Josef Stýskal ze Štěpánova.

prohlédnout fotogalerii »  

Vysazení Ostroretky stěhovavé

07.10.2018

I v letošním roce naše místní organizace čerpá Neinvestiční dotaci Ministerstva zemědělství České republiky. Název programu: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj. Název projektu: Zarybňování rybářských revírů v povodí řeky Moravy. Účelem dotace je podpora udržitelné stability a diverzity rybářských revírů. Celý dotační projekt směřujeme hlavně v možnostech osazení revírů, kde hospodaří naše MO a to na rybí obsádku reoflních ryb jako je ostroretka stěhovavá, jelec tloušť a jelec jesen. Dále se zaměřujeme na nákup lína obecného, amura bílého, štiky obecné a candáta obecného. Samozřejmě nákup bílé ryby jako je např. plotice obecná, okoun říční, perlín ostrobřichý je pro nás taktéž prioritní. Vysazení ostroretky stěhovavé je první letošní posílení řeky Moravy, které je dotováno Ministerstvem Zemědělství ČR.

prohlédnout fotogalerii »