Výlet do areálu Živá voda a slovanského skanzenu v Modré, areálu Velehradu a KovoZoo v Uherském Hradišti dne 14. května 2016.

V sobotu dne 14. května 2016 se uskutečnil výlet do areálu Živá voda a slovanského skanzenu v Modré. Rovněž jsme navštívili areál Velehradu a KovoZoo v Uherském Hradišti.

Na odkazu najdete několik fotografií z akce:

http://www.rybsvaz-ol.cz/galerie/135/fotogalerie/vylet-do-arealu-ziva-voda-a-slovanskeho-skanzenu-v-modre.html

 

Zapsal a foto vložil: Jan Kimel (Kuliš)