Ceník a členské povinnosti r.2022

Ceník a členské povinnosti r. 2022

Číslo účtu MO ČRS Olomouc: 1804650329/0800 u Čs a.s., pobočka Olomouc.

Při platbě elektronickým bankovním systémem vždy uvést jako variabilní symbol datum narození nebo rodné číslo bez lomítka! Do zprávy pro příjemce napsat konkrétní jméno a příjmení člena-(ky),kterého se platba týká.

Je nutno počítat s časovou prodlevou převodu peněz. Obzvlášť, když v bance provádíte platbu přes terminál kartou. Finanční transakce převodu platební kartou trvá i týden! Při výdeji povolenky musí být platba člena připsána na kontě MO!

Platba poštovní složenkou typu "C" nebude akceptována.

S vyjímkou drobných doplatků nebudou akceptovány ŽÁDNÉ PLATBY V HOTOVOSTI! Své členské povinnosti si prosím uhraďte složenkou nebo bankovním převodem.


 

Členský příspěvek, známka:

KategorieCena
Děti od 8-do15let
100Kč
Mládež od 15-do 18let 200Kč
Dospělí 500Kč

 

Dle usnesení členské schůze MO Olomouc ze dne 31. 3. 2018 o mimořádném příspěvku na nákup vodních ploch, pozemků na rybářských revírech i rybochovných zařízeních, do majetku MO ČRS Olomouc:

„Při zaplacení členství musí uhradit dospělý člen 200,-Kč,mládež 100,-Kč.Příspěvek musí uhradit i členové, kteří si zaplatí pouze členství. Děti do 15 let věku jsou osvobozeny od této platby."

 

Pozor!  Členská známka musí být zaplacena do 30. 4. 2022, Viz stanovy ČRS §3 odst.7

Pracovní povinnost:

Držitelé povolenky:
Dospělí a mládež – odpracovat 10 hod nebo zaplatit  1000,-Kč.
V rámci pracovní povinnosti platba 40,-Kč, které slouží na nákup krmiv a léčiv pro rybí obsádku na RZ.
Členové musí splnit brigádnickou povinnost do 30. 9. 2022.
Jinak platí penále 200,-Kč. Dle usnesení členské schůze MO delegátů MS ze dne 17. 3. 2007.


Ženy, děti do 15let, ZTP, ZTP/P a TP jsou od pracovní povinnosti osvobozeni.

Děti narozeny v roce 2007 a mladší patří do kategorie Děti do 15 let.

Členové narozeni v r. 1956 a starší jsou již v roce 2022 od pracovní povinnosti osvobozeny.

Ročník 1956, pokud žádá o vystavení povolenky na r. 2022 musí mít splněnou pracovní povinnost za r. 2021.


Ostatní poplatky pro nové členy:

KategorieCena

Školení

Děti do 15 let

400 Kč

200 Kč

Zápisné

Děti do 15 let

400 Kč

200 Kč

Stanovy ČRS 10 Kč
Členská legitimace

10 Kč

Informace pro zájemce o členství v ČRS:

Školení nových členů je naplánováno na neděli 13. března 2022 od 08:00 hodin ve velkém sále
restaurace U Pelikána Olomouc – Hejčín, Mrštníkovo nám. Je možná i změna termínu v souvislosti s koronavirovou situací.
Přihlášky vydáváme na sekretariátu MO, nebo si ji můžete stáhnout z sekce Dokumenty ke stažení-přihláška za člena ČRS.

 

Ceny povolenek r. 2022:

Každý člen MO v rámci územního seskupení pro Severní Moravu a Slezsko, který si zakoupí roční povolenku k rybolovu (MP, P, Územní, Celosvazovou, Celorepublikovou a Moravský rybářský svaz) připlatí částku 200,-Kč. Ikdyž si zakoupí více ročních MP nebo P povolenek, platí pouze 1x 200,-Kč! Tato částka je určena pro finanční posílení Fondu rozvoje revírů v rámci územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, jenž slouží na nákup vodních ploch a rybářských revírů. Známka FRR. Neplatí pro děti do 15 let.

Usnesení územní konference pro Severní Moravu a Slezsko ze dne 25. května 2019.

Poznámka: Pokud si člen ČRS MO Olomouc zakoupí pouze povolenku na rybářský revír 471 030 Chomoutov 1A, příspěvek do FRR Ostrava NEPLATÍ!

 

DospělíMPP
Územní 1.600 Kč 1.700 Kč
Celosvazová * 2.600 Kč 2.700 Kč
Celorepubliková * 3.650 Kč 3.800 Kč

Mládež od 15 - do 18 let, studenti do 26 let a ZTP:

ZvýhodněníMPP
Územní
1.050 Kč 1.200 Kč
Celosvazová * 1.500 Kč

1.550 Kč

Studující, který požaduje slevu předloží při výdeji povolenky potvrzení o denním studiu nebo index.

ZTP předloží platný průkaz, který ho opravňuje k získání slevy na povolenku a osvobození od pracovní povinnosti. Tyto dokumenty jsou součástí žádosti o výdej povolenky.

Děti od 8 – do 15let:

DětiMPP
Územní
300 Kč 400 Kč
Celosvazová * 700 Kč 750 Kč

S platností od 1. 1. 2022 je vydán nový Soupis revírů pro Severní Moravu a Slezsko s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva. Brožurka je zpoplatněna 30,-Kč.

Povolenky pro revír 471 030 – Chomoutov 1A:

Pouze pro členy MO ČRS Olomouc.

KategorieCena
Děti od 8 – do15 let 200 Kč
Ostatní 1000 Kč

Není podmíněno zkoupením jakékoliv MP povolenky.

Povolenky územní pro Severní Moravu a Slezsko, krátkodobé:

ObdobíMPP
Měsíční 800Kč 1.000Kč
Týdenní 500Kč 700Kč
Denní 200 Kč 300Kč

Moravský rybářský svaz - jižní Morava (dále jen MRS):

KategorieMPP
Dospělí * 1000 Kč 1.050 Kč
Mládež,studující,ZTP * 550 Kč 550 Kč

Děti od 8 – do 15let *

350 Kč

350 Kč

Informace k rozdílu ceny povolenky uvedené na webu Rady ČRS, MRS a ČRS MO Olomouc:

* Cena je uvedena včetně manipulačního poplatku 50,-Kč. Statut hospodaření ÚS a usnesení VÚS Ostrava ze  dne 10. září 2021.

Povolenky pro nečleny ČRS a MRS:

ObdobíMPP
Roční
6.000 Kč 7.000 Kč
7 - denní 1.500 Kč 1.800 Kč
1 - denní 500 Kč 600 Kč

Časopis Olomoucký rybář: 40,-Kč.