Ceník a členské povinnosti r.2019

Ceník a členské povinnosti r.2019

Číslo účtu MO ČRS Olomouc: 1804650329/0800 u Čs a.s., pobočka Olomouc.

Při platbě elektronickým bankovním systémem vždy uvést jako variabilní symbol datum narození nebo rodné číslo bez lomítka! Do zprávy pro příjemce napsat konkrétní jméno a příjmení člena-(ky),kterého se platba týká.

Je nutno počítat s časovou prodlevou převodu peněz. Obzvlášť, když v bance provádíte platbu přes terminál kartou. Finanční transakce převodu platební kartou trvá i týden! Při výdeji povolenky musí být platba člena připsána na kontě MO!

Platba poštovní složenkou typu "C" nebude akceptována.

S vyjímkou drobných doplatků nebudou akceptovány ŽÁDNÉ PLATBY V HOTOVOSTI! Své členské povinnosti si prosím uhraďte složenkou nebo bankovním převodem.


 

Členský příspěvek, známka:

KategorieCena
Děti od 8-do15let
100Kč
Mládež od 15-do 18let 200Kč
Dospělí 500Kč

 

Dle usnesení členské schůze MO Olomouc ze dne 31. 3. 2018 o mimořádném příspěvku na nákup vodních ploch, pozemků na rybářských revírech i rybochovných zařízeních, do majetku MO ČRS Olomouc:

„Při zaplacení členství musí uhradit dospělý člen 200,-Kč,mládež 100,-Kč.Příspěvek musí uhradit i členové, kteří si zaplatí pouze členství. Děti do 15 let věku jsou osvobozeny od této platby."

 

Pozor!  Členská známka musí být zaplacena do 30. 4. 2019, Viz stanovy ČRS §3 odst.7

Pracovní povinnost:

Držitelé povolenky:
Dospělí a mládež – odpracovat 10 hod nebo zaplatit  800,-Kč.
V rámci pracovní povinnosti platba 40,-Kč, které slouží na nákup krmiv a léčiv pro rybí obsádku na RZ.
Členové musí splnit brigádnickou povinnost do 30. 9. 2019.
Jinak platí penále 200,-Kč. Dle usnesení členské schůze MO delegátů MS ze dne 17. 3. 2007.


Ženy, děti do 15let, ZTP jsou od pracovní povinnosti osvobozeni.

Děti narozeny v roce 2004 a mladší patří do kategorie Děti do 15 let.

Členové narozeni v r. 1953 a starší jsou již v roce 2019 od pracovní povinnosti osvobozeny.

Ročník 1953, pokud žádá o vystavení povolenky na r. 2019 musí mít splněnou pracovní povinnost za r. 2018.


Ostatní poplatky pro nové členy:

KategorieCena

Školení

Děti do 15 let

400 Kč

200 Kč

Zápisné

Děti do 15 let

400 Kč

200 Kč

Stanovy ČRS 10 Kč
Členská legitimace

10 Kč

Informace pro zájemce o členství v ČRS:

Školení nových členů bude v neděli 17. 3. 2019 od 08:00 hodin ve velkém sále
restaurace U Pelikána Olomouc – Hejčín, Mrštníkovo nám.
Přihlášky vydáváme na sekretariátu MO, nebo si ji můžete stáhnout z sekce Dokumenty ke stažení-přihláška za člena ČRS.

 

Ceny povolenek r.2019

DospělíMPP
Územní 1.600 Kč 1.700 Kč
Celosvazová 2.200 Kč 2.300 Kč
Celorepubliková 3.250 Kč 3.400 Kč

Mládež od 15 - do 18 let, studenti do 26 let a ZTP:

ZvýhodněníMPP
Územní
1.050 Kč 1.200 Kč
Celosvazová 1.400 Kč

1.500 Kč

Studující, který požaduje slevu předloží při výdeji povolenky potvrzení o denním studiu nebo index.

ZTP předloží platný průkaz, který ho opravňuje k získání slevy na povolenku a osvobození od pracovní povinnosti. Tyto dokumenty jsou součástí žádosti o výdej povolenky.

Děti od 8 – do 15let:

DětiMPP
Územní
300 Kč 400 Kč
Celosvazová 700 Kč 800 Kč

S platností od 1. 1. 2017 jsou vydány Bližší podmínky výkonu rybářského práva (rybářský řád) a soupis revírů pro Severní Moravu a Slezsko. Brožurka je zpoplatněna 10,-Kč. Pro rok 2019 je vydán nový Dodatek pro revíry Severní Moravy a Slezska.

Povolenky pro revír 471 030 – Chomoutov 1A:

Pouze pro členy MO ČRS Olomouc.

KategorieCena
Děti od 8 – do15 let 200 Kč
Ostatní 750 Kč

Není podmíněno zkoupením jakékoliv MP povolenky.

Povolenky územní pro Severní Moravu a Slezsko, krátkodobé:

ObdobíMPP
Měsíční 800Kč 1.000Kč
14-ti denní 600 Kč
---------
Týdenní 450 Kč 700Kč
Dvoudenní 300 Kč 500Kč
Denní 180 Kč 300Kč

Moravský rybářský svaz - jižní Morava (dále jen MRS):

KategorieMPP
Dospělí 970 Kč 1.020 Kč
Mládež,studující,ZTP 520 Kč 520 Kč

Děti od 8 – do 15let

320 Kč

320 Kč

Informace k rozdílu ceny povolenky uvedené na webu MRS a MO ČRS Olomouc:

Cena povolenky dospělí, mládež, studující, ZTP a děti  MP, P MRS - je stanovena ceníkem VÚS Ostrava. Přičemž cena povolenky jako takové je uvedena na štítku povolenky o 20,-Kč nižší.

20,- Kč je manipulační poplatek, kde 10,- Kč zůstává na pokrytí režie u nás, 10,- Kč odvádíme VÚS Ostrava.

Ke všem povolenkám MRS se účtuje +14,-Kč za nové BPVRP.

Povolenky pro nečleny ČRS a MRS:

ObdobíMPP
Roční
6.000 Kč 7.000 Kč
14-ti denní 3.000 Kč 3.500 Kč
7 - denní 1.500 Kč 1.800 Kč
2 - denní

800 Kč

900 Kč
1 - denní 500 Kč 600 Kč

Časopis Olomoucký rybář: 40,-Kč.